Skip to main content

Institucional

Taula presidencial de la presentació de dades de matrícula de la UVic-UCC del curs 2023-2024
Peu de foto
Taula presidencial de la presentació de dades de matrícula de la UVic-UCC del curs 2023-2024
El rector de la UVic-UCC fent la interpretació de les dades de matrícula i Jordi Baiget, director general de la FUBalmes
Peu de foto
El rector de la UVic-UCC fent la interpretació de les dades de matrícula i Jordi Baiget, director general de la FUBalmes

La UVic-UCC incrementa un 10 % els estudiants matriculats el 2023-2024 i creix un 28 % en quatre anys

14.11.2023
Share

La UVic-UCC continua creixent en conjunt i, per primera vegada, el curs 2023-2024 arriba als 12.700 estudiants de titulacions oficials, xifra que suposa un 10 % més que el curs anterior. La matrícula de nou accés a les titulacions oficials (graus, màsters, doctorats i cicles formatius de grau superior) s’ha tancat, aquest curs, amb 4.144 estudiants, un 7 % més respecte al curs passat. Aquestes dades també representen un increment del 28 % en la matrícula global i un 29 % en la de nou accés en els últims quatre anys, des del curs 2020-2021.

Per tipologia de formació, la matrícula de nou accés a la UVic-UCC es reparteix en 3.036 estudiants a graus (un 9 % més que el curs anterior), 751 a màsters universitaris (un 7 % més), 171 a cicles formatius de grau superior (CFGS) (un 5 % més) i 58 en estudis de doctorat (un 7 % més). Amb la matrícula de nou accés als graus de la federació d’aquest curs s’han cobert el 85% de les places ofertes (via preinscripció universitària).

En xifres absolutes, que inclouen els estudiants de nou accés i els de continuïtat, els 12.700 matriculats en programes oficials queden repartits de la manera següent: 8.650 són estudiants de grau, dels quals 5.034 són a la UVic; 2.099, a UManresa; 699, a UMedicina, i 818, als graus d’UElisava. Pel que fa a la resta, 536 cursen programes de màster, 303 fan estudis de doctorat i 343 cicles formatius de grau superior (CFGS). A més, 2.065 estudiants es formen en els graus i màsters dels centres adscrits (BAU, EADA i ESERP) i 303 cursen el grau en TILA (Traducció, Interpretació i Llengües Aplicades), que s’imparteix conjuntament amb la UOC.

Les dades de matrícula del curs 2023-2024, les va presentar el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, en la roda de premsa esmorzar que es va fer el dimecres 8 de novembre a la Sala Gòtica de la Casa de Convalescència de Vic, seu del Rectorat. A l’acte també hi van assistir el director general de la Fundació Universitària Balmes (FUBalmes), Jordi Baiget; el director general de la Fundació Universitària del Bages (FUBages), Antoni Llobet; la directora general de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), Marina Geli, i el director general de la Fundació Elisava Escola Universitària, Javier Peña.

Gran capacitat d’atracció

El rector va valorar molt positivament les dades de matrícula de la UVic-UCC assolides aquest curs 2023-2024 i va ressaltar que “venim d’anys de creixement mantingut”, com ho demostra l’evolució de les xifres dels darrers cursos. Baños també va valorar de manera satisfactòria que el creixement en estudiants matriculats s’hagués produït als quatre centres federats de la UVic-UCC. Entre els motius que va apuntar per a aquest increment, s’hi compten la incorporació de noves titulacions a l’oferta acadèmica d’aquest 2023-2024 —els graus en Odontologia i en Gestió de la Societat Digital, i el grau propi en Audiologia General— i el fet que cada vegada més estudiants escullen la UVic-UCC com a primera opció per cursar els seus estudis universitaris.

El rector també va subratllar que els resultats de matrícula d’enguany són positius en tots els àmbits de formació (graus, màsters, cicles formatius de grau superior i doctorats). En aquest punt va fer especial èmfasi en la vinculació entre els CFGS i els estudis de grau: “Treballem per afavorir la continuïtat entre uns i altres estudis superiors. Volem que la nostra universitat faciliti als estudiants de CFGS la seva transició cap als estudis universitaris”. “Fa anys que treballem en aquesta direcció i és una aposta que esperem que continuï donant fruits”, va afegir. En aquest moment, provenen de CFGS un 24 % dels estudiants de la UVic; un 32 % dels d’UManresa, i un 46 % en el cas del grau en Odontologia de la Facultat de Medicina.

En la seva valoració, el rector de la UVic-UCC també va ressaltar el rol d’actor d’equilibri territorial que té la Universitat. En el cas del Campus UVic, el 22 % d’estudiants de grau són de la comarca d’Osona i representen el 22 % de la matrícula total, mentre en el cas del Campus UManresa, el 21 % són del Bages. Pel rector, aquestes xifres demostren que “som una universitat territorial, que ofereix oportunitats als joves del territori i reté el talent, i que té, una creixent capacitat d’atracció”.

Les xifres per centres

Aquest curs, la UVic ha matriculat 5.034 estudiants en titulacions de grau, una xifra que suposa un increment del 8 % en comparació amb el curs passat. D’aquests estudiants, 1.410 són de nou accés, un 2 % més que l’any anterior. A més, un 78 % dels nous matriculats han escollit la UVic en primera preferència, és a dir, l’han indicat com a primera opció en el procés de preinscripció universitària. Aquests resultats de matrícula han permès omplir el 95 % de les places disponibles i constaten, una vegada més, la tendència de creixement de l’oferta de grau del Campus Vic. Els àmbits de coneixement on s’ha experimentat un creixement més destacat de la matrícula ha estat en ciències de la salut i en les titulacions d’empresa i comunicació, entre les quals Administració i Direcció d’Empreses (ADE), que ha tingut un increment del 33 % de matrícula.

UManresa ha matriculat un total de 2.324 estudiants en estudis oficials (grau, màster universitari i CFGS) per al curs 2023-2024, una xifra que fa incrementar en un 5 % l’alumnat del campus. Pel que fa als graus, la matrícula de nou accés al Campus Manresa és de 559 estudiants, un 70 % dels quals ha triat UManresa en primera opció. Els 2.099 alumnes matriculats als estudis de grau són un 4 % més que el curs anterior, una xifra que ha permès arribar a una ocupació dels 95 % de les places disponibles. La matrícula creix, sobretot, en els eixos d’empresa (+ 49 %) i educació (+ 25 %), en relació amb el curs anterior, si bé el gruix d’alumnat es concentra encara al de salut. En el cas d’empresa, té a veure amb la implantació del nou grau en Gestió de la Societat Digital i del segon curs del CFGS de Comerç Internacional, que es va posar en marxa el curs passat. En el cas d’educació, es relaciona amb l’ampliació de places del CFGS d’Educació Infantil.

A la Facultat de Medicina, any de l’inici del grau en Odontologia i del grau propi en Audiologia General, hi ha 270 estudiants matriculats de nou accés, que es reparteixen de la manera següent: 160, a Medicina; 78, a Odontologia, i 32, al grau propi d’Audiologia General. La Facultat de Medicina aquest curs té un total de 699 estudiants matriculats. El nombre de sol·licitants de primera preferència del grau en Medicina ha estat de 162 estudiants (un 20 % més que el curs anterior) i la demanda d’Odontologia de primera preferència ha estat de 100 estudiants.

A la Facultat de Disseny i Enginyeria Elisava aquest curs s’han matriculat 298 alumnes de nou accés (un 11 % més que el curs passat): 201 a Disseny i Innovació i 97 a Enginyeria de Disseny Industrial. El nombre total d’alumnes matriculats aquest curs és de 818, repartits en 533, al grau en Disseny i Innovació, i 285, al grau en Enginyeria de Disseny Industrial.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns