Skip to main content

Recerca

mar amb plàstics
Plàstics sense reciclar

Elisava Research desmenteix les xifres oficials de reciclatge de plàstic a Espanya i revela que amb el sistema actual és impossible aconseguir l'objectiu de reciclatge de la UE

Share
Recerca

Un estudi elaborat per Elisava Research, el departament de recerca d’Elisava, Facultat de Disseny i Enginyeria de la UVic-UCC, desmenteix les estadístiques oficials del reciclatge de plàstic a Espanya i revela que amb el sistema actual és impossible assolir l'objectiu de la Unió Europea (UE) de reciclar el 55% dels envasos de plàstic el 2025. La recerca deixa constància de la necessitat d'integrar les estratègies del disseny, i el disseny i la selecció de nous materials en el desenvolupament de polítiques de gestió de residus. També aporta recomanacions per poder convergir amb els objectius establerts per la Unió Europea i avançar cap a una circularitat efectiva. 

La recerca es basa en una anàlisi de flux de materials de plàstic procedent d'envasos per determinar l'estat actual i el rendiment de la recollida i la reciclabilitat dels residus a Espanya. L'anàlisi posa en relleu que Espanya recull el 15,3% dels envasos de plàstic i que només en recicla el 10,7%, xifra que difereix dràsticament de les quotes oficials d'entre el 48% i el 70% que publica Ecoembes, societat privada que gestiona els residus a Espanya.

L'estudi revela, a més, importants diferències en reciclabilitat entre els diferents tipus de plàstic que formen els envasos. Per això, Elisava Research constata que sense una aposta clara per incloure el disseny en les polítiques de reciclatge no serà possible assolir els objectius marcats per la Unió Europea de reciclar el 55% dels envasos de plàstic el 2025.

L'estudi s'ha publicat a la prestigiosa revista científica Sustainable Production and Consumption amb el títol "A realistic material flow analysis for end-of-life plastic packaging management in Spain: Data gaps and suggestions for improvements towards effective recyclability" pels autors José F. López Aguilar, Eva Sevigné-Itoiz, Maria Lluïsa Maspoch i Javier Peña. El treball s'emmarca en la tesi doctoral de l'investigador d’Elisava Research José F. López-Aguilar, dirigida per Maria Lluïsa Maspoch, catedràtica de la UPC i directora del Centre Català del Plàstic, i Javier Peña, director general i científic d’Elisava.

La meitat d'envasos de plàstic són de film, amb una taxa de reciclatge del 3%

La recerca analitza les especificitats, propietats tècniques, potencialitat de circularitat i reciclabilitat de cada tipologia de plàstic. L'estudi revela que el film, el plàstic lleuger que s'utilitza per embolicar i per fer envasos flexibles, representa gairebé la meitat dels envasos de plàstic que es posen en circulació. El film té una taxa de rebuig a la planta de reciclatge propera al 50% i una taxa de reciclatge efectiva del 3%, xifres que mostren que amb el sistema de reciclatge actual és impossible assolir els objectius de circularitat establerts per la Unió Europea.

Per contra, els plàstics rígids com el PET (com el d'ampolles d'aigua) o l'HDPE (com el d'ampolles de detergent) presenten una taxa de reciclatge al voltant del 30% i la menor diferència entre la taxa de recollida i la de reciclatge, per la qual cosa són més circulars.

Integrar el disseny en les polítiques de gestió de residus

La recerca reafirma que les polítiques de gestió de residus han de tenir en compte les metodologies i estratègies del disseny per ser efectives. Elisava Research proposa recomanacions concretes per augmentar la taxa de reciclatge dels residus d'envasos de plàstic i poder convergir amb els objectius establerts per la Unió Europea: 

  • Limitar l'ús del plàstic film fins que s'elimini per complet. Es proposa substituir-lo per material compostable, cartó o paper reciclable.
  • Harmonitzar els usos dels materials segons el seu ús: utilitzar el PET únicament per a contacte amb aliments i l'HDPE per a contacte no alimentari.
  • Afavorir l'ús d'ampolles o formats similars, ja que són més fàcils d'identificar i que per la seva grandària, composició i disseny requereixen menys processos de transformació.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns