Skip to main content

Docència

Nou de cada deu estudiants de la UVic troben feina

Nou de cada deu graduats de la UVic treballen tres anys després d’acabar els estudis i vuit de cada deu tenen feina passat mig any

14.05.2024
Share

El 83,14 % dels estudiants de la UVic, vuit de cada deu, està treballant abans que es compleixin sis mesos de la finalització dels seus estudis. Les titulacions en què tots els estudiants d’aquest campus de la UVic-UCC aconsegueixen inserir-se al món laboral abans de mig any són Administració i Direcció d’Empreses (ADE), i Màrqueting i Comunicació Empresarial, ambdós amb un 100 % d’inserció, seguits de prop per Infermeria (98 %) i Educació Social (96 %).

Així ho recull la vuitena edició de l’Estudi d’inserció laboral de l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU Catalunya), corresponent a l’any 2023 i que en aquest cas ha contemplat gairebé 41.000 respostes d’estudiants de les promocions 2018-2019 i 2019-2020, és a dir, que fa entre dos i tres anys que s’han graduat. Del mateix informe també es desprèn que passat aquest període, la xifra de graduats de la UVic que estan treballant ascendeix a nou de cada deu, concretament al 89,5 %.

Xifres d’ocupació per sobre del 80 %

També destaquen els resultats en la ràpida inserció al món laboral —abans de mig any— dels estudiants de la UVic que s’han graduat en Teràpia Ocupacional (95 %), Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (93 %), Publicitat i Relacions Públiques (89 %), Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, CAFE (85 %), Fisioteràpia (85 %) i Periodisme (80 %).

Dels estudiants que fa entre dos i tres anys que s’han graduat a la UVic, nou de cada deu, concretament el 89,5 %, està treballant. Els graus del Campus Vic de la UVic-UCC on tots els estudiants estan inserits laboralment són Màrqueting i Comunicació Empresarial i Infermeria (100 % d’ocupació en cada cas) i gairebé estan treballant tots a Educació Primària (98 % d’ocupació) i a Teràpia Ocupacional (95 %).

Altres titulacions de la UVic que tenen importants índexs d’ocupació entre els estudiants de les promocions 2018-2019 i 2019-2020 són, en l’àmbit de les ciències, Biotecnologia (87 %) i, en l’àmbit de les ciències socials, CAFE (92 %), Educació Social (91 %) i Comunicació Audiovisual (86 %). Finalment, pel que fa al camp de la salut, la inserció laboral és especialment alta a Nutrició Humana i Dietètica (92 %), Fisioteràpia (88 %) i Psicologia (86 %). En tots els casos, els percentatges d’ocupació se situen a l’entorn o per sobre del 80 %.

Contractes fixos

Pel que fa al tipus de contracte laboral que aconsegueixen els estudiants de la UVic, l’estudi d’AQU Catalunya revela que tenen un contracte fix el 93 % d’estudiants del grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs, el 87 % dels d’ADE i el 84 % dels de Teràpia Ocupacional. En termes globals, gairebé 7 de cada 10 estudiants de la UVic (67,35 %) estan treballant amb contracte fix, una xifra per sobre de la mitjana a Catalunya, que se situa en el 61,93 %.

Àngels Pinyana, vicerectora d’Ordenació Acadèmica, considera que aquestes dades d’ocupabilitat dels estudiants de la UVic són un reflex de “la qualitat acadèmica del nostre sistema docent, que es caracteritza per una actualització permanent dels continguts, una aposta tecnològica i digital, una dedicació especial a la formació pràctica dels estudiants i un acompanyament personalitzat”. Segons la vicerectora, per poder obtenir alts índexs d’inserció laboral “és imprescindible garantir uns coneixements i, alhora, estar atents a les necessitats del mercat laboral per oferir perfils ben preparats, versàtils i multidisciplinaris, capaços d’entomar els reptes de present i de futur”.

Comparació amb les mateixes titulacions d’altres universitats

Si es compara amb les mateixes titulacions d’altres universitats catalanes, els graus de la UVic que tenen un índex d’inserció laboral més alt abans de sis mesos després d’haver acabat els estudis són el grau en Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (16 % més que les mateixes titulacions d’altres universitats), Publicitat i Relacions Públiques (10,5 % més) i Psicologia (10,2 % més).

Pel que fa a les titulacions de la UVic que tenen un millor índex d’ocupació comparat amb altres universitats (passats entre dos i tres anys) hi ha Mestre en Educació Primària (7,7 % més respecte a la mitjana), Multimèdia. Aplicacions i Videojocs (6,4 % més) i Teràpia Ocupacional (5 % més).

Comparant el tipus de contracte, els estudiants de la UVic que fan Multimèdia. Aplicacions i Videojocs tenen un 15,2 % més de contractes fixos que altres estudiants que han cursat la mateixa titulació, i en el cas de Teràpia Ocupacional la diferència és del 13,8 %.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns