Skip to main content

Docència

Grau en Biomedicina

La UVic-UCC oferirà el grau en Biomedicina el curs que ve

08.03.2022
Share

Els avenços tecnològics que s’han produït en la darrera dècada relacionats amb l’anàlisi de biomolècules, el cultiu de cèl·lules i teixits, i l’obtenció i l’anàlisi de dades biomèdiques estan impulsant la investigació i la indústria biomèdica tant a Catalunya —motor de la recerca biomèdica al sud d’Europa— com a la resta del món. El sector de la biomedicina ha demostrat un potencial de creixement molt elevat al nostre país, que s’ha reflectit en una demanda universitària a l’alça. En aquest context, i atès l’auge que la investigació biomèdica està tenint a la UVic-UCC amb la creació del futur Institut de Recerca i Innovació en Salut a la Catalunya Central (IRIS-CC), la institució fa una aposta decidida per aquest àmbit de coneixement. A partir del curs acadèmic 2022-2023, la UVic-UCC oferirà, com a nova titulació, el grau en Biomedicina. El seu desplegament es farà gradualment i culminarà el curs 2025-2026.

El grau en Biomedicina de la UVic-UCC té com a principal objectiu la formació de professionals experts en les bases biològiques de les malalties, tant des del punt de vista molecular i cel·lular com des del punt de vista global. Aquesta titulació està orientada a formar persones expertes en noves teràpies gèniques, cel·lulars i d’enginyeria de teixits i, també, en nous mètodes de diagnòstic o en la gestió de dades biomèdiques, entre altres. Gemma Fuster, coordinadora del grau en Biomedicina de la UVic-UCC, explica que aquest nou grau “promou la formació de professionals capaços de respondre als reptes biomèdics actuals i futurs, en un sector considerat com un dels motors principals de creació de valor i creixement econòmic, tant al nostre país com en l’àmbit europeu”.

La nova titulació s’impartirà de forma presencial a la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC, amb la col·laboració de la Facultat de Medicina i la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la mateixa universitat. “Crear un grau en Biomedicina era una evolució lògica tenint en compte la nostra oferta acadèmica, que ja és molt potent en biociències i en medicina. Aquesta nova titulació farà de nexe entre aquests àmbits i permetrà que es retroalimentin”, assenyala M. Àngels Pinyana, vicerectora d’Ordenació Acadèmica de la UVic-UCC. El grau en Biomedicina, adscrit a la branca de Ciències de la Salut, comptarà amb l’expertesa de professorat de les àrees de biotecnologia, medicina i ciències de la salut, amb una gran experiència tant en docència com en recerca. “Som una universitat molt transversal, que aposta per la col·laboració entre facultats, per crear sinergies de treball i per compartir talent, circumstàncies que ens permeten que el nou grau tingui un pla docent molt complet”, segons la vicerectora.

En total, el curs que ve s’oferiran 50 places per a una titulació que constarà de 240 crèdits i un elevat nombre d’hores formatives dedicades a laboratori experimental (bioquímica, genètica, microbiologia, cultiu de cèl·lules i teixits, ús d’animals model, etc.) i també a laboratori de tècniques transversals (bioinformàtica, gestió de bases de dades i anàlisi de dades biomèdiques).  

Una metodologia innovadora

El principal tret diferencial del grau en Biomedicina de la UVic-UCC serà la seva metodologia docent, molt innovadora i centrada en l’aprenentatge basat en projectes (ABP). De primer a tercer curs, cada semestre culminarà amb un projecte integrat, amb el qual, durant quatre setmanes, es treballaran de manera integrada els coneixements que s’han adquirit a les assignatures del semestre. Aquest mètode facilita l’adquisició d’habilitats relacionades amb la investigació mèdica, com ara la comunicació i el lideratge, la bioemprenedoria, la internacionalització, l’expertesa en laboratori i el tractament de dades biomèdiques. “És un model pedagògic innovador que empodera els estudiants en el seu procés d’aprenentatge i amb vista al seu futur professional”, comenta Malu Calle, directora del Departament de Biociències de la Facultat de Ciències i Tecnologia de la UVic-UCC.

El grau en Biomedicina inclou la realització de pràctiques curriculars i extracurriculars en centres de recerca, hospitals i empreses farmacèutiques o biotecnològiques, i cada semestre s’hi impartiran assignatures en anglès. L’estudiantat graduat en Biomedicina podrà complementar la seva formació acadèmica amb la realització de màsters i doctorats. En el cas de l’oferta formativa de la UVic-UCC, el grau connecta amb el màster universitari en Anàlisi de Dades Òmiques i amb els programes de doctorat en Ciències Experimentals i Tecnologies, en Bioinformàtica, en Medicina i Ciències Biomèdiques, i en Cures Integrals i Serveis en Salut.

Les sortides professionals

Les sortides professionals del grau en Biomedicina són diverses. En el camp de la recerca, es pot esdevenir professional biomèdic especialitzat en recerca bàsica, preclínica i clínica. En el sector biosanitari, les possibles ocupacions estan relacionades amb l’anàlisi bioquímica, el diagnòstic i monitoratge de patologies, els bancs de sang i teixits, els comitès ètics d’estudis preclínics i clínics, la investigació forense, l’anàlisi microbiològica i toxicològica, l’anàlisi de dades biomèdiques i la bioinformàtica. En l’àmbit de la Biomedicina, també hi ha nombroses sortides professionals vinculades al món empresarial, la docència, la divulgació i l’administració pública.

El pla de desenvolupament de les polítiques d’ocupació 2021-2022 a Catalunya, emès per la Generalitat, destaca el gran pes del sector biofarmacèutic al nostre país, tenint en compte la xarxa d’hospitals, la indústria i els centres de recerca biomèdica, i a més presenta un pla de foment en la innovació en salut com a prioritat estratègica a llarg termini, fent palesa la importància d’aquest sector en l’àmbit econòmic i d’ocupació.

En aquest context, i segons dades de l’informe de la BioRegió de Catalunya 2021, la indústria biomèdica catalana està constituïda per més de 1.300 empreses i startups, i és un dels sectors més atractius entre els inversors. Segons dades del mateix informe, el sector biomèdic és un dels motors més potents de l’economia catalana, que representa el 8,7% del PIB català i prop del 9% de la població ocupada. En conjunt, tots aquests fets evidencien que és un sector econòmic i laboral en plena expansió.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns