Skip to main content

Docència

Foto de Tara Winstead
Peu de foto
Foto de Tara Winstead

La UVic-UCC aprova un decàleg per a una IA segura en l’entorn d’aprenentatge universitari

12.12.2023
Share

La Comissió Acadèmica de la UVic-UCC va aprovar el 31 d’octubre d’enguany el Decàleg per a una intel·ligència artificial (IA) segura en l’entorn d’aprenentatge universitari, coordinat des del Vicerectorat d’Ordenació Acadèmica (VOA).

El document, que es va fer arribar a la comunitat PDI i PAS fa uns dies, recull deu recomanacions adreçades al professorat que imparteix docència a la UVic-UCC, amb la voluntat de ser un marc de referència comú, que ajudi a reflexionar sobre aquesta qüestió.

La primera recomanació que contempla és que no es pot prohibir l’ús d’eines basades en la IA en la docència, tenint en compte, a més, que tampoc hi ha eines fiables per a la detecció de la seva utilització. En canvi, destaca la importància d’explorar les eines d’IA que poden afectar el camp d’estudi, fer una anàlisi conjunta amb els estudiants de l’impacte present i futur de la IA, i revisar els resultats d’aprenentatge de cada assignatura i del conjunt de la titulació des d’aquesta òptica. Proposa, també, d’anar cap a una avaluació veritablement formativa, basada en els vincles amb l’estudiantat, i assegurar que les activitats d’avaluació mesuren el coneixement, les habilitats i les competències dels estudiants. Finalment, recomana d’introduir progressivament l’ús d’eines d’IA, formar equips docents en aquest aspecte en cada àmbit de coneixement i descobrir com els estudiants poden fer servir les eines IA com a assistents virtuals 24/365.

El VOA, conjuntament amb l'UDUTE i el CIFE, treballen per generar altres documents, guies i formacions per donar resposta i acompanyament a les diferents necessitats entorn de la IA.

Aquí es pot consultar el Decàleg per a una intel·ligència artificial (IA) segura en l’entorn d’aprenentatge universitari.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns