Skip to main content

Comunitat Universitària

Josep Eladi Baños, rector

Josep Eladi Baños serà rector de la UVic-UCC per un segon mandat de quatre anys

12.07.2022
Share
Comunitat Universitària

El Patronat de la Fundació Universitària Balmes, reunit en sessió plenària el dimecres 22 de juny a la tarda, va ratificar la renovació de Josep Eladi Baños, rector de la UVic-UCC. Aquest serà el segon mandat de l’actual rector, que estarà al capdavant de la direcció acadèmica de la Universitat per quatre anys més, del 2022 al 2026.

La seva renovació va culminar després d’un procés que va començar amb la defensa de la seva candidatura, el 18 de maig passat, davant el Patronat. Posteriorment, el dia 30 del mateix mes, el rector va presentar la seva proposta de govern al Claustre de la UVic-UCC, que en va emetre un informe favorable. És aquest darrer document el que es va presentar al Patronat del 22 de juny per a la ratificació del nomenament. D’acord amb el model de governança singular que regeix la UVic-UCC, correspon al Patronat de la FUBalmes nomenar la figura del rector o rectora, que ha de tenir el grau de doctor i la categoria acadèmica de catedràtic universitari, o disposar d’una acreditació equivalent en alguna agència nacional, estatal o internacional.

Pronunciament a favor del Claustre

El 30 de maig, el Claustre de la UVic-UCC va pronunciar-se a favor de la reelecció del rector, amb un 65,09% de respostes afirmatives a la pregunta “Votes favorablement el programa de govern 2022-2026 presentat pel rector Josep Eladi Baños Díez?”. Un 18,18% dels vots van ser en contra i un 16,73% van ser en blanc. Les votacions es van dur a terme després de la celebració del Claustre, que va comptar amb una assistència de 88 persones des de l’Aula Magna i 177 per streaming, en el transcurs del qual el rector va fer balanç dels objectius assolits en el seu primer mandat i va presentar el seu programa per al segon, del 2022 al 2026.  

Un cop finalitzat el Claustre va quedar obert el període de votació telemàtic, que es va estendre des de les 17 h de dilluns fins a les 9.30 h de l’endemà, amb el propòsit que tothom qui fos claustral pogués pronunciar-se. Els resultats de la votació del programa de govern es van traslladar al Patronat de la FUBalmes, que es va pronunciar definitivament, vist l’informe del Claustre, pel que fa a la renovació del mandat del rector Josep Eladi Baños per al període 2022-2026. 

La proposta per al 2022-2026

En el decurs del Claustre, Josep Eladi Baños va fer balanç del primer mandat, alhora que va reconèixer l'esforç de tot l'equip amb qui ha treballat. Tot seguit, va traslladar a la comunitat que el seguia el programa de govern 2022-2026, que se sotmetia a la votació del Claustre. Abans d’entrar de ple en cadascun dels eixos, va mostrar deu objectius generals de la proposta, entre els quals va destacar la importància de cohesionar la institució, de fer de Vic i Manresa ciutats universitàries, d’obtenir recursos econòmics que assegurin la viabilitat de la Universitat, i de desenvolupar la recerca com a motor d’innovació econòmic i social.

En l’apartat de docència i estudiants, va posar el focus en la consolidació de l’oferta educativa, l’aprofundiment del model híbrid, la inclusió del model de formació dual, la consideració de la millora de l’atenció a l’estudiant i l’aprofundiment en el Pla 2+3 de col·laboració amb els CFGS, el desenvolupament de l’Escola de Formació Contínua i la millora dels programes de doctorat. En recerca, va fer algunes consideracions prèvies sobre el seu paper en el manteniment de les titulacions i la seva contribució en els rànquings internacionals, per tot seguit centrar-se en els reptes per als pròxims anys, que va concretar en el suport als centres de recerca actuals i en el desplegament d’altres de nous, la dotació de dedicacions intensives i avançades en recerca, el reconeixement de la personalitat jurídica pròpia de la UVic-UCC en les convocatòries catalanes i espanyoles i el suport als investigadors, entre d’altres. Pel que fa al professorat, va destacar com a objectius, la millora de l’eficiència de la gestió del professorat, la revisió de les enquestes al professorat, la creació de la figura del col·laborador acadèmic, l’actualització del Manual de benvinguda i la continuació de les promocions internes. Finalment, quant a la internacionalització, va posar el focus en la incorporació de la internacionalització en el perfil formatiu dels estudiants, la internacionalització dels programes formatius, la promoció de la internacionalització del PDI i el PAS, i l’increment de la mobilitat, entre altres qüestions.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns