Skip to main content

Docència

Estudiants de la UVic
Peu de foto
Estudiants de la UVic

El 60 % d’estudiants que s’incorporen a la UVic procedeixen de la Catalunya Central i comarques properes

12.03.2024
Share

Pràcticament un 60 % de les persones que s’han incorporat aquest curs a la UVic per seguir els seus estudis procedeixen de les comarques d’Osona, el Bages, el Berguedà, el Ripollès, l’Anoia, el Moianès, el Lluçanès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. La xifra se situa en el 34 % si es tenen en compte els estudiants de nou accés que procedeixen, estrictament, de les comarques de la Catalunya Central (Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès i el Lluçanès). Aquestes dades evidencien la creixent atracció al territori del Campus Vic de la UVic-UCC, que de manera progressiva ha esdevingut un centre d’educació superior de referència i prestigi en el seu entorn.

Més en concret, dels 1.399 estudiants de nou accés a estudis de grau que el Campus Vic ha tingut aquest curs, el 22 % són d’Osona; el 14 %, del Vallès Oriental; el 8 %, del Bages; el 5 %, del Vallès Occidental; el 3 %, del Berguedà; el 2 % del Ripollès; l’1 % de l’Anoia, i l’1 % del Moianès. Les xifres d'Osona i del Bages inclouen l’alumnat procedent de la comarca del Lluçanès, que aquest curs encara no s’ha comptabilitzat de manera separada. Pel que fa a la resta, el 9 % d’estudiantat procedeix d’altres països; el 8 %, del Barcelonès; i el 6 %, de l’Estat espanyol.

En relació amb el col·lectiu més nombrós, el procedent de la comarca d’Osona, els graus amb més matricules són els d’Infermeria (32 estudiants), Administració i Direcció d’Empreses (29) i Psicologia (26). Els estudiants del Bages que estudien al Campus Vic estan orientats principalment a Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) —amb 17 estudiants—; al doble grau en Mestre d’Educació Infantil / Mestre d’Educació Primària amb Menció Llengua Anglesa (12) i a Psicologia (10). Respecte als dels Vallès Oriental, les formacions amb més demanda també són Psicologia (27) i Infermeria (20), mentre que del Barcelonès destaquen els graus en Biologia (14) i en Enginyeria de l'Automoció (12), el darrer dels quals s'imparteix a la seu de Granollers.

Estudiants totals 

Si s’analitzen les dades dels estudiants de grau totals del Campus Vic, i no només d’aquells de nou accés que s’hi han incorporat aquest curs, s’observa que, dels 5.027 matriculats, el 51 % són de l’àrea d’influència més pròxima, incloent-hi Osona, el Bages, el Berguedà, el Moianès, el Vallès Oriental, el Vallès Occidental, l’Anoia, el Ripollès i el Lluçanès. En concret, els estudiants de grau de la UVic queden repartits de la manera següent: 19 %, d’Osona; 14 %, del Vallès Oriental; 13 %, de l’estranger; 8 %, del Barcelonès; 8 %, del Bages; 6 %, de l’Estat espanyol; 5 %, del Vallès Oriental; 2 %, del Berguedà; 1 %, del Moianès; 1 % de l’Anoia i 1 %, del Ripollès.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns