Skip to main content

Institucional

Upetita - 1
Upetita - 2
U petita - 3
Upetita - 4
Upetita- 5

Un centenar de famílies s’interessen per la Upetita, la nova llar d’infants d’UManresa

10.05.2022
Share
Institucional

Un centenar de famílies s’han interessat fins ara per la Upetita, la nova llar d’infants que posarà en marxa el Campus Manresa de la UVic-UCC el pròxim curs 2022-2023 i que serà la primera del país vinculada a uns estudis de grau en Mestre d’Educació Infantil i a un cicle formatiu de grau superior (CFGS) d’Educació Infantil. D’aquest centenar de famílies, 65 van aprofitar per visitar-ne les instal·lacions i conèixer el projecte educatiu en la Jornada de Portes Obertes que es va fer el 30 d’abril passat. Amb una oferta de 41 places, la Upetita és un dels serveis que s’ubiquen al nou edifici FUB4 – UEducació, l’edifici que des del mes d’abril concentra tota l’activitat i els serveis vinculats amb l’educació d’UManresa.  

La Upetita serà una escola bressol singular per la seva vinculació a la Universitat perquè posarà en contacte infants, cultura i ciència; perquè permetrà dur a la pràctica la innovació pedagògica que es treballa a les aules universitàries, i perquè, en la línia de l’especialització d’UManresa, apostarà per la promoció de la curiositat i l’esperit investigador dels infants. A banda d’oferir un servei educatiu de qualitat obert a la població en general, la nova llar d’infants neix amb la voluntat de ser un espai formatiu i de recursos a disposició dels docents d’aquesta etapa educativa. 

Ubicada a la planta baixa de l’edifici FUB4 – UEducació, la nova llar d’infants té una superfície d’uns 600 metres quadrats i el seu disseny i projecte educatiu respon a una visió de l’infant com a ésser intel·ligent i capaç, amb una inclinació natural a fer-se preguntes sobre el seu entorn, fet que la nova escoleta vol fomentar i estimular. L’equip que ha elaborat el projecte educatiu de la Upetita parteix d’una visió de l’infant com a persona que coconstrueix coneixement, identitat i cultura, i que intenta donar sentit al món a partir del desenvolupament de models i teories propis. És per això que les professionals de la nova llar d’infants s’adreçaran als nens i les nenes de manera oberta, oferint-los possibilitats d’interpel·lació i interacció amb l’entorn i fomentant que tinguin iniciativa. De fet, un dels eixos del projecte pedagògic és la promoció de la curiositat i l’esperit investigador dels infants des del convenciment que fan ciència des del naixement perquè tenen una curiositat natural per explorar el món que els envolta des que obren els ulls per primera vegada. Per això, l’escola bressol disposarà d’un espai específic per a la promoció de l’esperit investigador dels infants, amb propostes estimulants i amb intencionalitat educativa.  

Un altre dels elements que fan singular el projecte educatiu de la Upetita és que s’ha concebut com un entorn que posarà en contacte infants i cultura, tant en l'àmbit narratiu, com el plàstic i musical.  

Innovació pedagògica aplicada  

Els estudis de grau en Mestre d’Educació Infantil d’UManresa, així com els del CFGS del Campus Professional, estan directament implicats i vinculats a la innovació pedagògica. Aquesta innovació, la que s’explica a les aules, és el que es portarà a la pràctica a la llar d’infants, de manera que l’alumnat podrà veure’n l’aplicació directa amb infants. La innovació va lligada a tot el coneixement derivat de la recerca educativa i de l’evidència recollida pels docents investigadors vinculats a la Universitat.   

La primera activitat, la Upetita d’estiu 

Malgrat que l’inici del funcionament de la llar d’infants serà el pròxim mes de setembre, l’activitat hi començarà aquest estiu, quan s’oferirà, per primera vegada, una activitat d’estiu adreçada a infants fins als tres anys. La Upetita d’estiu, que es farà entre el 27 de juny i el 29 de juliol, s’ha concebut com una activitat educativa durant la qual, a partir del joc i l’experimentació, s’estimularà la curiositat natural dels infants i s’incentivarà la seva intervenció sobre la realitat.   

 

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns