Skip to main content

Docència

Projecte Raw (1)
Projecte Raw (2)
Projecte Raw (3)
Projecte Raw (4)

RAW, projecte europeu per transformar l'espai públic i promoure el joc lliure i segur en entorns escolars

Share
Docència

RAW és un prototip d’instal·lació efímera a l’aire lliure per facilitar el joc segur a la ciutat a través de la transformació temporal de l'espai públic. Es tracta d’un sistema modular i obert construït amb unitats prefabricades de terra compactada i adaptable a les característiques de qualsevol entorn. El projecte permet generar nivells, seqüències i racons que doten d’una major qualitat i varietat l'espai públic per tal d’atraure-hi activitats associades als entorns escolars.

El prototip, dissenyat i fabricat per un equip d'Elisava Research, liderat pel Dr. Roger Paez, director del Màster en Arquitectura Efímera i Espais Temporals d’Elisava, forma part de la iniciativa Cross-KIC New European Bauhaus, projecte promogut i finançat per EIT Community New European Bauhaus, i compta amb el suport de CARNET, l'Ajuntament de Barcelona i l'Escola Antoni Brusi.

La terra com a material constructiu sostenible

La terra com a matèria primera d’un projecte d’arquitectura efímera? Pot semblar paradoxal, però té nombrosos avantatges. En primer lloc, permet diversos acabats i densitats, fet que en possibilita múltiples aplicacions i usos. 

D’altra banda, la terra és un material natural, reutilitzable i reciclable, amb una petjada de carboni mínima. En aquest sentit, un cop finalitzada la vida útil del prototip instal·lat a l’espai públic, aquest s’ha reutilitzat al pati de l’Escola Antoni Brusi en una nova configuració codissenyada amb els infants. Més endavant, a mesura que el joc i l’ús el vagin disgregant, RAW es mesclarà completament amb la terra del pati, reintegrant-se al cicle natural.
El prototip, provat per primera vegada a Barcelona, es compartirà pròximament en obert perquè es pugui implementar en altres localitats i entorns escolars de tot Europa.
 

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns