Skip to main content

Institucional

Marta Otero, nova directora de l'Escola de Doctorat

Marta Otero és la nova directora de l’Escola de Doctorat

18.04.2023
Share
Institucional

Marta Otero Viñas és la nova directora de l’Escola de Doctorat de la UVic-UCC. La Comissió Executiva del Patronat de la Fundació Universitària Balmes la va nomenar el dijous 30 de març, a proposta del rector i després d’informar-ne el Consell de Govern. Ocupa el càrrec que ha deixat vacant per jubilació Antoni Tort, després de més de deu anys al capdavant de l’Escola de Doctorat.

Professora de la UVic-UCC des del 2006, on s’ha desenvolupat com a docent en diverses titulacions de Biociències, Marta Otero disposa de l’acreditació de recerca i la de professora lectora, i de tres sexennis de recerca per l’AQU. Va ser vicerectora de Recerca i Transferència de Coneixement en el període de 2008-2014, durant el qual es va crear l’Escola de Doctorat. Després de la seva estada de recerca a la Boston University School of Medicine, va exercir de directora de Recerca i Relacions Internacionals, i de vicedegana de Recerca de la Facultat de Medicina de la UVic-UCC. Actualment, és coordinadora del programa de doctorat en Medicina i Ciències Biomèdiques, i coordinadora de l’Àrea de Recerca en Regeneració i Transformació Tissular de l’IRIS-CC. 

Pel que fa als seus interessos en recerca, es va iniciar en l’àmbit cardiovascular i posteriorment es va especialitzar en el camp de la curació de ferides cutànies cròniques. És membre i coordinadora del grup de recerca en Reparació i Regeneració Tissular (TR2Lab), que va fundar el 2015 i que està reconegut com a grup consolidat per la Generalitat de Catalunya. Un equip multidisciplinari i interinstitucional especialitzat en la identificació de noves teràpies biològiques personalitzades i en l’estudi dels mecanismes implicats en la transformació dels teixits en situacions de salut i de malaltia. 

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns