Skip to main content

Recerca

Foto de l'equip d'investigadors del CEIG
Projecte "Camins"

Les desigualtats entre l’alumnat per raó de classe social, gènere o ètnia són clau en l’abandonament escolar prematur, segons el projecte Crossroads del CEIG

Share
Recerca

La crisi sanitària provocada per la covid-19 ha accentuat les desigualtats que impedeixen al jovent continuar estudiant i ha fet créixer el risc d’abandonament escolar prematur a l’etapa d’educació secundària obligatòria i postobligatòria, un risc que ja existia anteriorment. La manca de connexió a la xarxa, l’absència de dispositius amb connexió en determinades famílies o l’estrès que pateixen les llars més vulnerables (baix nivell d’ingressos, problemes d’habitatge, etc.) ha fet créixer l’absentisme digital. L’alumnat que necessita suport addicional a l’escola, com ara classes de recuperació o de reforç, ha vist com aquest suport extra s’ha interromput, fet que ha incrementat el risc d’abandonament. La pandèmia també ha posat en perill el vincle amb els adults que acompanyen aquest alumnat a l’escola (professorat, tutors, psicòlegs...) i la continuïtat de la seva educació. I, finalment, amb el tancament dels centres escolars s’han incrementat situacions problemàtiques, com ara l’addicció a les pantalles, el consum de drogues, l’aïllament social, els trastorns de conducta o la manca de motivació.

Aquests són alguns dels factors que amb la crisi de la covid-19 han fet augmentar el risc d’abandonament escolar prematur, tancant oportunitats educatives a un nombre més gran de joves, que han desconnectat de l’escola des del punt de vista cognitiu, conductual i emocional. La pandèmia ha posat en relleu que el paper de l’escola és clau per ajudar l’alumnat i les famílies en un procés d’acompanyament proper. El risc d’abandonament escolar prematur a causa de les desigualtats, que ja existia abans de la crisi sanitària, ha estat l’epicentre del projecte Crossroads, coordinat pel Centre d’Estudis Interdisciplinaris de Gènere (CEIG) de la UVic-UCC. La seva investigadora principal ha estat Mar Binimelis-Adell i l’equip investigador l’ha completat Núria Simó-Gil, Gerard Coll-Planas i Glòria Garcia-Romeral. El projecte, que va començar l’octubre de 2019 i va finalitzar aquest 31 de gener, ha agrupat diferents experiències i ha comptat amb la col·laboració de diversos socis: Pour la Solidarité (PLS), de Bèlgica; Fundacja Laboratorium Ziany (LZ), de Polònia, i Udruga za ljudska prava i grandansku participaciju (PaRiter), de Croàcia. El dilluns 24 de gener es va commemorar el Dia Internacional de l’Educació.

Una Caixa d’Eines per compartir

El projecte Crossroads, finançat amb el programa Erasmus+, agrupa diferents experiències europees per tal d’incentivar els joves a continuar la seva educació postobligatòria des d’una perspectiva interseccional. Aquest projecte es basa en una xarxa de col·laboració entre diferents socis que comparteixen projectes ja treballats per combatre l’abandonament escolar prematur per motius de discriminació diversos. Una de les conclusions generals a què han arribat en aquest projecte és que “les desigualtats, que poden ser molt variades i subtils, però que tenen elements comuns com són la classe social, el gènere i l’ètnia, són un impediment per continuar estudiant”, explica Mar Binimelis.

Un dels resultats més tangibles del Crossroads és la creació de la Caixa d’Eines Una cruïlla d’experiències per prevenir l’abandonament escolar prematur des d’una perspectiva interseccional. Es tracta d’una guia que recull metodologies innovadores, estratègies i bones pràctiques dirigides al professorat per reduir l’abandonament escolar prematur en l’educació secundària obligatòria i postobligatòria. La Caixa d’Eines està organitzada en dues parts. Una és “El nostre enfocament”, de caràcter teòric, on es defineixen els conceptes clau d’abandonament escolar prematur, interiorització de la discriminació i apoderament, discriminació de gènere i igualtat de perspectives, educació no formal a l’escola i sentit d’agència personal i interseccionalitat. L’altra part de la Caixa d’Eines és la “Cruïlla d’experiències”, que mostra una selecció de vuit experiències que ja s’han implantat als països socis participants en el projecte Crossroads i que poden animar el professorat i els educadors i les educadores socials a reflexionar sobre els factors que intervenen en la reducció de l’abandonament escolar prematur.

Entre les vuit experiències que recull el Crossroads hi ha el Projecte camins, realitzat entre el 2017 i el 2019 pel CEIG de la UVic-UCC. Es tracta d’un projecte de tutoria i acompanyament de nenes d’origen marroquí a la comarca d’Osona per tal d’apoderar-les i donar-los visibilitat amb trajectòries educatives exitoses. Una altra experiència és el Projecte Enxaneta, iniciat el 2014 i actualment en curs, liderat per Marcel Barjuan, Jordi Collet i Jordi Valldeoriola, com a representants del Consell Comarcal d’Osona, la UVic-UCC i Osona Acció Social. Aquest projecte de mentoria escolar a la comarca d’Osona treballa amb l’alumnat i les seves famílies la millora dels resultats acadèmics, l’apoderament de les famílies i la sensibilització sobre els recursos educatius i socioculturals del seu entorn. Les altres experiències que recull la guia són 100% Joves (Bèlgica), Intramurs (Bèlgica), Escoles de diferents igualtats (Croàcia), Un pas endavant (Croàcia), Uneix-te al joc (Polònia) i Senyals de carrera (Polònia).

Difusió del projecte i de la guia

Mar Binimelis destaca que una de les virtuts del projecte Crossroads és que “durant tot el procés hem intentat incorporar la veu dels i de les joves en risc d’abandonament escolar prematur i del personal docent, ja que consideràvem que era molt important que hi fossin. Per aquest motiu van ser els primers a veure i avaluar la Caixa d’Eines”. Aquest instrument serà de difusió lliure i estarà disponible —en català, francès, polonès i croata— als webs de les entitats participants al Crossroads, com ara al web del CEIG.

A banda de diverses reunions internacionals i activitats d’intercanvi i formació interna, es preparen diverses activitats de difusió per explicar en què consisteix la Caixa d’Eines als països de les organitzacions que han participat en el projecte. Precisament, com a cloenda del Crossroads, el dimecres 26 de gener, es va fer una xerrada en línia titulada “El model d’escoles de noves oportunitats: una peça clau per garantir l’equitat al sistema educatiu”, a càrrec d’Alejandro Montes, doctor en Sociologia de l’Educació per la UAB i membre del grup de recerca en Globalització, Educació i Polítiques Socials (GEPS-UAB). L’acte va incloure una breu presentació de la Caixa d’Eines Una cruïlla d’experiències per prevenir l’abandonament escolar prematur des d’una perspectiva interseccional.

Embrió de futures col·laboracions

El projecte Crossroads ha servit per crear xarxa i marcar un punt de partida per treballar en altres projectes conjunts amb els mateixos socis. En aquest sentit, un altre projecte comú que es posarà en marxa aviat és Join the game, coordinat per Fundacja Laboratorium Zmiany (LZ), de Polònia, i que té per objectiu acompanyar les noies que volen formar-se en sectors molt masculinitzats, com ara les ciències o el sector audiovisual, on tenen més dificultats per introduir-s’hi. Aquest projecte els ha d’ajudar a mostrar referents, i facilitar-los eines i recursos.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns