Skip to main content

Institucional

U-Ranking

La UVic-UCC ocupa la 18a posició en el rànquing CyD i la 29a en l'U-Ranking

12.07.2022
Share
Institucional

Recentment, han sortit publicats els resultats de dos prestigiosos rànquings de l'àmbit universitari, CyD, que impulsa la Fundación Conocimiento y Desarrollo, i l'U-Ranking, que ho fa l’Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Instituto IVIE) i la Fundación BBVA, en els quals la UVic-UCC s'ha situat en la 18a i 29a posició, respectivament.

Millora en el rànquing CyD en Ensenyament, Recerca i Transferència de Coneixement

La UVic-UCC ha guanyat quatre posicions en el Ranking CyD de l’any 2022. D’aquesta manera, passa a ocupar el 18è lloc en el rànquing general del total de 79 universitats espanyoles que hi participen. El rànquing s’estructura al voltant de cinc àmbits, en els quals la UVic-UCC ha millorat en dues posicions en Ensenyament i Aprenentatge, sis en Recerca i onze en Transferència de Coneixement, mentre que n’ha perdut tres en Orientació Internacional i sis en Contribució al Desenvolupament Regional. En aquesta edició la UVic-UCC compleix 15 indicadors amb un alt rendiment, un més que l’any passat, del total de 37 indicadors institucionals que s’hi avaluen.

L’àmbit de la Transferència de Coneixement és on enguany la UVic-UCC ha millorat més, ja que ha incrementat onze posicions, i ha passat de la 55a a la 44a. En aquest àmbit, destaca especialment pel que fa a les publicacions amb empreses i els ingressos de formació contínua, i presenta marge de millora en fons privats, patents concedides, ingressos per llicències i publicacions citades en patents.

La Universitat també ha pujat dues posicions respecte a l’any passat en l’àmbit d’Ensenyament i Aprenentatge, en el qual se situa en el 18è lloc. Els indicadors que més destaquen són les taxes de graduació, de graduació normativa i de rendiment, tant de graus com de màsters.

Pel que fa a l’àmbit de la Recerca, la UVic-UCC també ha millorat amb relació a l’edició passada. Ha pujat sis posicions i passa a ocupar el lloc 47è del rànquing general. Com a indicadors d’alt rendiment, destaquen les publicacions en accés obert i els postdoctorats, mentre que mostra com a millorables la captació de fons externs, les publicacions per professor i el nombre mitjà de trams de recerca.

Com a contrapartida, la UVic-UCC ha baixat tres posicions en Orientació Internacional i baixa del lloc 10 al 13. En aquest àmbit, la Universitat mostra un alt rendiment en titulacions en idioma estranger (màster), mobilitat d’estudiants, pràctiques a l’estranger, professorat estranger i publicacions internacionals, mentre que ha de millorar en titulacions de grau en idioma estranger.

En l’últim dels àmbits avaluables, el que fa referència a la Contribució de Desenvolupament Regional, la baixada de sis posicions reflecteix el descens de la captació de fons d’investigació regionals i de les publicacions regionals, que malgrat que es mantinguin com a indicador d’alt rendiment, enguany han vist la producció reduïda.

L'U-Ranking actualitza la metodologia

La UVic-UCC ocupa la 29a posició d'un total de 72 universitats de l'Estat espanyol en l’edició d'aquest any de l’U-Ranking. En la classificació específica de les universitats catalanes, la UVic-UCC se situa en 9a posició de 12. 

Com a novetat d'aquest any, el rànquing presenta una important actualització en la metodologia: "Si bé mostra les universitats agrupades segons l’índex del rànquing calculat amb un decimal, dins de cada grup les ordena segons el valor de l’índex complet, cosa que permet conèixer la posició real de cada universitat respecte al total", explica Ricard Giramé, director de l'Àrea de Qualitat de la UVic-UCC. Fins a l’anterior edició, el rànquing llistava les universitats segons l’ordre alfabètic. "Això té un efecte sobre la sèrie històrica, de manera que els resultats de l’edició 2022 no són comparables amb els dels anys anteriors", especifica Giramé. 

Pel que fa a l’activitat docent, la UVic-UCC se situa en la 22a posició quant a les universitats espanyoles i en la 10a amb relació a les catalanes. Destaca en els indicadors de taxa d’èxit, taxa d’avaluació, taxa de permanència, PDI/alumnes, pressupost/alumnes, PDI doctor/PDI, en què té un compliment superior a la mitjana de les universitats del rànquing.

D’altra banda, en recerca i innovació, ocupa la 27a posició respecte a les universitats de l’Estat espanyol i la 8a quant a les universitats catalanes. Els indicadors en què destaca, i en els quals se situa per sobre de la mitjana, són el factor d’impacte mitjà, el percentatge de publicacions en el 1r quartil i les cites per document. 

L’U-Ranking també presenta un apartat on aporta dades de la situació laboral del 2020 dels titulats el 2015-2016. La UVic-UCC té una bona taxa d’afiliació a la Seguretat Social, del 80,2%, que la situa en la 13a posició entre les universitats espanyoles i la 4a entre les catalanes. Quant als contractes com a titulats, se situa com a 42a de les de l’Estat espanyol i 5a de les catalanes, amb un 59,2%. Finalment, compta amb un 28,319% de base mitjana de cotització, que la posiciona en el 33è lloc pel que fa a les universitats de l’Estat espanyol i en el 10è quant a les catalanes. 

Sobre els rànquings CyD i U-Ranking

El Ranking CyD, que ja arriba a la 9a edició, és una eina que permet mesurar i comparar el rendiment de les universitats pel que fa a ensenyament i aprenentatge, recerca, transferència de coneixement, internacionalització i contribució al desenvolupament regional. En aquesta edició hi han participat 79 universitats, 3 més que l’any passat, de les quals 48 són públiques (amb el 100% de representativitat) i 31 de privades (que representen el 86% sobre el total).

D'altra banda, d'U-Ranking s’elabora a partir de 20 indicadors diferents i la construcció de diversos índexs sintètics. El rang de dades amb què ha treballat en el rànquing va del 2015-2016 al 2019-2020. Aquest rànquing anual, en el qual prenen part 48 universitats públiques i 24 de privades, avalua el rendiment de les universitats de l’Estat espanyol en els àmbits de la docència, i la investigació i innovació, complementats amb dades sobre la inserció laboral. 

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns