Skip to main content

Comunitat Universitària

El Programa de Suport a l’Estudiant creix i es reestructura

El Programa de Suport a l’Estudiant del campus Vic creix i es reestructura

08.03.2022
Share
Comunitat Universitària

Aquest curs s’ha dut a terme una reestructuració del Programa de Suport a l’Estudiant (PSE), un servei que s’ofereix al campus Vic de la UVic-UCC amb l’objectiu de donar resposta a dificultats diverses amb les quals es poden trobar els estudiants de la universitat. Més en concret, el PSE està orientat a ajudar els alumnes que presenten alguna dificultat d’aprenentatge o problemes derivats d’una diversitat funcional, o que necessiten atenció per qüestions psicològiques o de salut mental. 

El replantejament de l’estructura del programa ha implicat ampliar l’oferta dels serveis i fer-los més especialitzats, i s’ha fet amb la voluntat de donar una resposta eficient a les necessitats reals de l’estudiantat. Per això, actualment es divideix en tres serveis: el Servei d’Atenció a l’Estudiant amb Diversitat Funcional, la Unitat de Psicologia Clínica i el Servei d’Orientació Pedagògica. En total, aquest curs 2021-2022 el programa ja ha atès 176 alumnes, una xifra semblant al nombre de peticions que hi va haver durant tot el curs passat. De manera més detallada, 125 persones han acudit al SAEDF, 25 ho han fet a la Unitat de Psicologia Clínica i 24 han demanat orientació pedagògica.  

Segons el rector de la UVic-UCC, Josep Eladi Baños, l’objectiu principal del PSE i de la seva reorganització és “que cap alumne abandoni els seus estudis per culpa d’un trastorn d’aprenentatge o per motius psicològics”. El rector explica que va ser la demanda creixent d’atenció la que va impulsar el replantejament del PSE: “les xifres ens van portar a la conclusió que havíem d’intervenir reforçant sobretot l’aspecte psicològic, però també a pensar què més podem oferir en un futur”. Aquest increment en el nombre de peticions es relaciona directament amb la pandèmia i amb la situació d’estrès psicològic a què s’ha vist sotmesa la població. La tornada a la presencialitat també ha contribuït a fer que els estudiants facin ús d’aquests recursos per tal de millorar el seu rendiment acadèmic. 

Oferir les eines per evitar l’abandonament dels estudis

El Servei d’Orientació Psicopedagògica (SOP) és un espai de conversa i orientació destinat a aquells estudiants que es troben amb problemàtiques relacionades amb l’adaptació a la universitat, sigui per estudis o altres aspectes. El SOP crea un espai on es comparteixen aquestes inquietuds amb altres estudiants o amb un tutor o tutora per tal d’aprendre a gestionar situacions que poden resultar complexes. El SOP també compta amb una Unitat de Mediació, a la qual s’accedeix mitjançant derivació. La Unitat de Mediació ofereix arbitratge a l’hora de resoldre un conflicte amb algun altre membre de la comunitat universitària. 

El Servei d’Atenció a l'Estudiant amb Diversitat Funcional (SAEDF) és aquell destinat a l’estudiantat que requereix suport específic derivat de la diversitat funcional o de trastorns de l’aprenentatge, com la dislèxia o la discalcúlia. Aquest suport s’ofereix mitjançant un pla individualitzat que identifica les necessitats i els requisits del suport que necessita l’estudiant i s’aplica per tal d’eliminar aquelles barreres a l’aprenentatge que hi havia, de manera que es redueix el risc de fracàs escolar de manera significativa.

El tercer servei que engloba el PSE és la Unitat de Psicologia Clínica (UPC), que promou la salut mental i ajuda a prevenir possibles problemes. Ofereix atenció psicològica per part de psicòlegs clínics especialitzats i se centra en les dificultats següents: depressió, ansietat (pors, fòbies, pànic...), problemes adaptatius, i problemes emocionals que interfereixen en la vida personal, social i acadèmica.

Amb vista al futur s’ha començat a plantejar un servei de tutorització individualitzat, que s’espera dur a terme durant el curs que ve i que permetrà oferir assessorament, orientació i suport als estudiants que ho necessitin.

Per contactar amb un d’aquests serveis s’ha d’enviar un correu a atencio.psicopedagogica@uvic.cat.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns