Skip to main content

Recerca

Tortugues

El CT BETA coordina per quart any la gestió de les nidacions de tortuga marina a les platges de Catalunya

12.07.2022
Share

En els últims anys s’està registrant en algunes zones de la Regió Mediterrània un augment d’esdeveniments esporàdics de nidació de tortugues marines fora de les seves poblacions habituals (localitzades principalment a Grècia, Turquia i Xipre). Aquest fenomen s’està fent notar molt especialment a les costes catalanes: l’any 2021 se'n van detectar 5 nius, però s’hi va registrar fins a 8 esdeveniments més que no van arribar a fructificar. Es tracta de xifres que van marcar un rècord i que posen en evidència el creixement constant d’aquest fenomen. En el cas de Catalunya, l’espècie que protagonitza tots els esdeveniments de nidació és la tortuga babaua o tortuga careta (Caretta caretta). El 16 de juny es commemora el Dia Mundial de les Tortugues Marines.

Per quart any i per encàrrec directe del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de Catalunya, el Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC es prepara per coordinar la resposta a aquest tipus d’esdeveniments a Catalunya. Per a cada indici detectat de nidació, un equip del CT BETA es desplaça sobre el terreny per coordinar i portar a terme tasques de conservació. Això implica localitzar els nius, valorar si és necessari un trasllat per garantir-ne la viabilitat, fer seguiment de les temperatures d’incubació per tal de preveure l’emergència de les cries, i assistir en l’emergència i alliberament dels nounats, presa de dades biomètriques de les tortugues i exhumació dels nius després de l’emergència de les cries.

El DACC és l’administració responsable de donar-hi resposta, a través de la Xarxa de Rescat del Servei de Fauna i Flora de Catalunya. L’equip d’expertes del CT BETA hi treballa braç a braç, així com amb els òrgans gestors dels parcs naturals de Catalunya o les administracions locals, prestant assessorament sempre que sigui necessari. Així mateix, l’equip del CT BETA també proporciona assessorament tècnic i col·labora amb entitats com el CRAM, el CRARC i el Zoo de Barcelona per a la incubació artificial dels ous, i amb entitats sense ànim de lucre per a l’assessorament per a la custòdia dels nius per part del voluntariat ambiental.

Nidació fora de les poblacions habituals

Elena Abella, investigadora del Centre Tecnològic BETA de la UVic-UCC, explica que “aquests esdeveniments de nidació fora de les poblacions habituals semblen ser deguts a un canvi de les condicions termals de les nostres costes, produït per l’augment de temperatura del canvi climàtic, i a un comportament dispersant dels animals, tot i que no es pot descartar que també hi puguin intervenir factors com l’atzar o errors en el comportament de les tortugues”. 

L’aparició de nius de tortuga babaua en llocs on mai havia sigut present aquesta espècie genera algunes necessitats de gestió molt específiques. Principalment, cal fer front al fet que fins ara hi ha poca experiència prèvia a escala local sobre les actuacions que cal portar a terme per garantir-ne la preservació. Gran part de la dificultat, però, recau en el fet que es donen en espais generalment hiperfreqüentats durant l’estiu, com és el cas de les platges. 

Coordinació del projecte COMING i col·laboració al NIDOS-Caretta

Durant el 2021, el CT BETA ha coordinat el projecte COMING (finançat per la MAVA Foundation en el marc de la convocatòria MedPAN Small Projects). Les activitats del projecte se centraven en tres eixos principals: el desenvolupament d’una estratègia comuna per al monitoratge i la gestió dels esdeveniments de nius al Mediterrani occidental, la realització d’estudis científics sobre el seu origen i viabilitat, i l’execució d’activitats de divulgació i sensibilització sobre la biologia de la tortuga babaua. Aquest projecte s’ha fet amb la Universitat de Barcelona i la Stazione Zoologica Anton Dohrn (Itàlia) com a socis, i amb la col·laboració de l’Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC).

Per altra part, el CT BETA també ha col·laborat en el projecte NIDOS-Caretta, que tenia com a  objectiu la realització d’una prova pilot a Catalunya —de potencial aplicació en altres comunitats autònomes de l’Estat espanyol— per maximitzar l’èxit dels casos de nidificació. Aquest projecte va estar liderat per la Universitat de Barcelona, va comptar també amb la col·laboració de l’Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC), i està cofinançat per la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns