Skip to main content

Recerca

Anna M. Señé i Gemma Torres

Anna M. Señé i Gemma Torres implementen el projecte MovIn-Lessons a les escoles de primària de Catalunya

Share
Recerca

Amb el propòsit d’integrar l’activitat física dins de diverses àrees d’aprenentatge de l’etapa d’educació primària, concretament en les àrees de matemàtiques, anglès i medi natural, les investigadores del Centre d’Estudis en Esport i Activitat Física (CEEAF) i professores de la Facultat d'Educació, Traducció, Esport i Psicologia (FETEP) de la UVic-UCC, Anna M. Señé i Gemma Torres, estan implementant el projecte MovIn-Lessons a diferents escoles de Catalunya. L’objectiu és transformar les activitats d’aprenentatge que impliquen estar assegut, en activitats físicament actives per a qualsevol nivell d’intensitat, de manera que suposin a l’infant haver de realitzar-les i resoldre-les a partir del moviment. Així doncs, part de la recerca analitza, modifica i transforma el disseny de les activitats d’aprenentatge per tal que l’infant s’involucri tant físicament com cognitivament en el procés d’aprenentatge. En aquest sentit, els propòsits del projecte es focalitzen en avaluar l’impacte del MovIn-Lessons en els nivells d’activitat física, en les funcions executives, en el rendiment acadèmic i en el comportament dins de l’aula dels nens i les nenes de 6è curs de primària.

Per poder integrar el moviment a l’aula, les investigadores consideren essencial dins del projecte la figura del mestre o la mestra d’educació física, ja que esdevé la persona especialista i experta en activitat física dins del centre educatiu. En aquest cas, proposen que adopti el rol d’assessorar el personal docent de les àrees de matemàtiques, anglès i medi natural, aconsellant i oferint propostes per poder adaptar les activitats d’aprenentatge com a activitats en moviment. D’aquesta manera, tota la comunitat educativa s’implica i s’ajuda perquè l’activitat física amb intenció i sentit esdevingui un element imprescindible en el desenvolupament global de l’infant.

L'origen del projecte

El projecte MovIn-Lessons va sorgir arran de voler respondre la pregunta “Com poden les escoles augmentar els nivells diaris d’activitat física i reduir el temps assegut, alhora que es manté o es millora el rendiment acadèmic?”. Aquesta qüestió parteix de l’augment continuat d’infants i joves de 5 a 18 anys que no assoleixen les recomanacions mínimes d’activitat física diària de l’Organització Mundial de la Salut (OMS). De fet, a l’Estat espanyol, els resultats de l’estudi PASOS de la Fundació Gasol indiquen que el 55,5% dels infants i joves no compleixen les recomanacions d’activitat física indicades per l’OMS. 

El projecte consta de quatre fases. La primera és la realització de grups de discussió amb mestres d’educació primària per explorar les perspectives envers la integració del moviment a les diferents àrees de primària. La segona etapa se centra en la formació en línia reconeguda pel Departament d’Educació amb la coordinació del CIFE, als mestres i les mestres d’educació primària de les àrees que ho implementaran i al personal docent d’educació física que en farà l’assessorament. La tercera etapa és la implementació del MovIn-Lessons a les escoles per part de mestres formats. Finalment, la darrera fase consisteix en la realització de grups de discussió amb els mestres participants per valorar la implementació del projecte MovIn-Lessons.

Actualment, el projecte es troba en la segona i tercera fase, en què des de gener fins al juny de 2022 mestres de primària implementaran el MovIn-Lessons. Les investigadores destaquen que el projecte és innovador perquè els estudis en l'àmbit internacional ressalten el desenvolupament de diferents projectes que han tingut per objectiu augmentar els nivells d’activitat física dels infants en el centre educatiu, però la majoria s’han focalitzat en integrar el moviment a partir de pauses actives durant la jornada lectiva. Molts d’aquests projectes s’han desenvolupat en països com els Estats Units, Noruega, Suïssa, Països Baixos, Irlanda, Dinamarca i Austràlia. A l’Estat espanyol no s’ha dut a terme cap estudi de recerca amb el plantejament i els objectius del MovIn-Lessons, que promou canvis en les estratègies i metodologies d’ensenyament i aprenentatge a l’etapa de primària, on l’activitat física pren un paper essencial, promovent que l’aprenentatge sigui més vivencial.

Contacta amb nosaltres

Contacta'ns